تالار زبانشناس

ساختار us all

سلام

یه ساختاره برا رسوندن مفهوم “ما همه- همه ما”

بله.

2 Likes