تالار زبانشناس

تلفظ های متفاوت بین دو شکل کلمه‌ای

تلفظ های متفاوت :

در انگلیسی گاهی بین شکل فعل و اسم کلمه‌ای تفاوت واضح تلفظ وجود داره

مثلا :

Use (n) noun :

اسم | یوس

To use (v) verb :

فعل | یوز

در این صورت مشخص نیست که متفاوت هستن، اما همه انگلیسی‌زبانان فرق‌شون رو ذاتاً مشخص میکنن وقتی حرف میزنن

گاهی شکل کلمه‌ی خاص شکل فعل و اسم تاکید‌شون متفاوت هستن

مثلا :

Excise (n) noun :

اسم | اِکس-ایز

Excise (v) verb :

فعل | اِکس-ایز

در این صورت، تلفظ شکل اسم تاکید بر قسمت اول کلمه داره بلکه تلفظ شکل فعل تاکید بر قسمت دوم/آخر کلمه داره

کانال تلگرامم اگه مطالب بیشتر میخوایین @allenglishstuff
https://t.me/allenglishstuff

12 Likes