تالار زبانشناس

زمان حال استمراری و کاربرد آن بعنوان زمان آینده

زمان حال استمراری و کاربرد اون بعنوان زمان آینده

The present progressive/continuous tense and it’s usage as future tense

مثلا :

من دارم یک فیلم تماشا میکنم

I’m watching a movie

واضح‌تر:

I’m currently watching a movie (رسمی)

*I’m watching a movie *right now (غیررسمی)

——————————————————

حال استمراری در انگلیسی هم به طور عادی معنی زمان آینده رو‌ میده وقتی نشانه آینده رو در جمله خاص بگذاری

مثلا :

من فردا یک فیلم تماشا میکنم

*I’m watching a movie *tomorrow

شکل رایج دیگری با استفاده از going to نوشته و گفته میشه

I’m going to watch a movie tomorrow

این “going to” نشانه واضح زمان آینده‌ست

————-

کانال تلگرامم با مطالب بیشتر اگه علاقه دارین
@allenglishstuff
https://t.me/allenglishstuff

8 Likes