تالار زبانشناس

آیا این جمله مجهوله؟؟

.Her best friend is named Amy


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 4- دخترم دانش آموز خوبی است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

سلام

بله.

3 Likes