Ingمعناهای مختلف

افعال ing دار چه زمانی به معنای دستور به انجام کاریست
و چه زمانی اسم و چه زمانی صفت اند؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 پسندیده

سلام دوست گرامی :tulip::bouquet::rosette::tulip::blossom::sunflower::hibiscus:شبتون پردرخشش :tulip::rose::bouquet::tulip::sunflower::hibiscus::blossom:
دوست گرامی به تاپیکهای ذیل مراجعه فرمایند:

باآرزوی موفقیتهای روز افزون :tulip::rose::bouquet::rose::blossom::sunflower::hibiscus: