تالار زبانشناس

امدن فعل های ing دار وسط های بعضی جملات

سلام
ممنونم از زبانشناس
من یک سوال داشتم که خیلی جاها توی داستان ها خیلی از افعال را با ing. دیدم که قبلش هیچ فعل to be هم وجود نداره که این فعل ing دار بشه
ممنون میشم کمکم کنین

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

سلام، در جاهای مختلف اسم مصدر( فعل+ing) یا فعلgerund بکار میره.
۱_ به صورت اسم: در جایگاه فاعل، مفعول
I don’t like writing
۲- بعد از حروف اضافه, گاهی حروف اضافه مربوط به فعل ترکیبی هست مثلgive up به معنی تسلیم شدن
I will call you after arriving at the office
۳- بعد از فعلهای خاص که تعدادیشون افعال حسی هستند( مربوط به حواس پنجگانه see, feel,…)
۴_ بعد از برخی اصطلاحات خاص
have a good time, have problem, have fun
he had fun fishing
چند مورد دیگه هست ولی به نظر شخصی من در همین حد کافی هست. چون مثلا خود افعال حسی گاهی با ingهست گاهی بدون آن

15 Likes

احتمالاً منظور شما جملات زیر هستند:

He takes Claudio for a walk and they see a man talking romantically to a woman at Hero’s window.
و
He doesn’t like to see people having fun.

در زبان انگلیسی به قسمت های پر رنگ شده در جملات فوق عبارات وصفی (adjective phrases) گفته میشه که کوتاه شده ی جمله واره های وصفی (adjective clauses) می باشند.

جملات فوق در اصل به شکل زیر بوده اند:

He takes Claudio for a walk and they see a man who is talking romantically to a woman at Hero’s window.

He doesn’t like to see people who are having fun.

به who در زبان انگلیسی ضمیر موصولی (adjective pronoun) گفته میشه. در زبان انگلیسی گفتاری ضمیر موصولی و فعل to be حذف می شوند، یعنی who is و who are در جملات فوق.

مثال بیشتر:
The man who is talking to John is from Korea. (جمله واره وصفی)

The man talking to John is from Korea. (عبارت وصفی)
مردی که کنار جان نشسته اهل کره س.

Do you know the woman who is coming toward us? (جمله واره وصفی)

Do you know the woman coming toward us? (عبارت وصفی)
زنی که داره به طرف مون میاد رو می شناسی؟

20 Likes