تالار زبانشناس

داستانهای الهام وبت من دخترا آهن پرستن

سلام
You gotta help me
آیا gotta=have got to است در اینصورت ترجمه درست است


این تاپیک مربوط به « دخترا آهن پرستن؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با الهام » : « داستان های بتمن »

4 Likes

دوست عزیز gotta مخفف got to هست
و have در کار نیست
تا اونجایی که من میدونم

6 Likes

سلام :hibiscus:
gotta شکل محاوره ای و غیر رسمی got to هست

و این جمله در اصل اینطوری بوده:
You have got to help me = You’va gotta help me

اما میتونیم بدون have هم بگیم، که این حالت از حالت اولی غیر رسمی تره اما در کل بسیار رایجه:
You gotta help me

این ساختار زمانی استفاده میشه که بخوایم بگیم کاری یا چیزی ضروریه یا درسته حتما.
I’ve gotta leave in 15 minutes. (=it is necessary that I leave in 15 minutes)
You’ve gotta be kidding. (=it must be true that you are kidding)

همین جمله ها رو بدون have هم میتونیم بگیم، که informal تر هست.

چه با have چه بدون have در کل استفاده از gotta فقط در نوشته ها و صحبتهای غیررسمی باید باشه. در موقعیت های رسمی باید بصورت کامل بگیم.

5 Likes