تالار زبانشناس

ایا این اصطلاحه؟

Keep your hands to yourself!


این تاپیک مربوط به داستان« دیوید به مدرسه می رود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

2 Likes

یعنی اینکه خودت رو کنترل کن
خودت را کنترل کن .
جلوی خودت را بگیر
به خودت مسلط باش

2 Likes

معنی تحت اللفظیش میشه ؛دستات رو برای خودت نگه دار، و معنی اصلیش میشه به چیزایی که نباید دست بزنی دست نزن، حتی به افراد دست نزن و اذیتشون نکن. برای همین توی متن ترجمه شده کسی رو اذیت نکن.

5 Likes