تالار زبانشناس

Action Vocabulary لغات رو ای جی هوگ با فیلم توضیح میدن

https://youtu.be/KRmmMOUGtEQ
دوستان حتما ببینند.
لذت ببرید
این پارت یک لغات،
پارت دوم رو هم اصافه میکنم.
اگه دوستان نتونستن ببین ب دلیل فیلترینگ بگن ک من فیلمش رو بزارم.
:hibiscus::hibiscus::hibiscus::rose::rose::hibiscus::hibiscus::rose::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus:

1 Likes

11 posts were merged into an existing topic: یادگیری زبان با A J Hoge