تالار زبانشناس

Of چه معنایی داره

Georg had lots of adventures


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

a lot of کلا با همدیگه میشه مقدار زیاد از چیزی، اینجا میشه ماجراهایِ زیاد، کسره ی فارسی ترجمه میشه تقریباً. گرچه این مدل ترجمه کردن و تحلیل متنها خیلی مناسب نیست.
این تاپیک ها رو هم برای مطالعه ی جانبی در نظر داشته باشین.

2 Likes