تالار زبانشناس

دیگه نگو "I'm fine thank you"

دیگه نگو "I'm fine thank you"
0

سلام

همیشه یاد گرفتیم در جواب How are you بگیم I’m fine thank you در صورتی که این جمله رو خود بومی زبان ها دیگه خیلی کم به کار میبرن به جاش چند تا جمله جایگزین بهتون معرفی میکنم که خیلی پر کاربردم هست.

لینک این ویدیو در تلگرام
لینک این ویدیو در اینستاگرام

40 Likes

I’m on cloud nine. :smiley:

13 Likes

Im pretty well. …

:slightly_smiling_face:

8 Likes

I just learned a new answer for this question:

Fit as a fiddle
كوك كوكم/ ردیفم :blush:

11 Likes

Pretty well

دم شما گرم آقا عارف گرامی :grin::tulip:

8 Likes

I’m great.
I’m so great.
I’m good.
I’m pretty good.
I’m OK.
I’m doing well.
I’m hanging in here.
I’m so so.
Could be better.
I feel great.
I feel excellent.
I feel marvelous.
Fit as a fiddle.
In the pink.
Alive and kicking.
I’m having the time of my life.
I feel blue.
I feel low.
I’m not feeling good.
I’m not feeling well.
I feel lousy.
Could be worse.
I’m still alive! :joy::expressionless:

30 Likes

الهه جان ترکوندی خانم… هر چی بود یکجا درو کردی :wink:
You do feel alive and kicking :blush:

6 Likes

می خواستم منفی تر از اینهاش هم بنویسم! :joy::expressionless: ولی پشیمون شدم.

4 Likes

چقدر عالی از این ویدیو زیاد بذارین

5 Likes

Not bad
Great, Thanks
Very well, thank you
just fine
I’m Ok

8 Likes

I’m British, I don’t typically talk about how great I am :joy:

12 Likes

In this time that I’m writing just can say I’m alive :sweat_smile:
I think It’s gonna be some signs of depression :joy:
.________
Keep going :ok_hand::clap::clap::clap:

8 Likes

بنویسین هدف آموزشیه بدرد میخورن🙂

3 Likes

سلام اقا عارف عالی بود
Good for you​:heart_eyes::heart_eyes::clap:t2::clap:t2::ok_hand::ok_hand::clap:t2::clap:t2::clap:t2::clap:t2::clap:t2:

4 Likes

حالا شما یه دو تا بنویسید، ما یاد بگیریم. :grin: من به اندازه کافی نوشتم :grin:

6 Likes

I’m ok
I’m great
I’m not bad
I’m pretty well

7 Likes

هرچی بلد بودیم رو شما نوشتین😁

4 Likes

Can’t complain
مشکلی نیست/شکایتی نیست/گلایه ای نیست

3 Likes

:+1: :+1:

:+1: :+1:

آفرین :+1:

خواهش میکنم :rose:

:+1: :+1:

ممنون ، حتما :rose:

:+1: :+1:

عالی :+1: :+1: :+1: :rose:

Everybody hurts sometimes :rose:

ممنون :grin: :rose:

:+1: :+1:

:+1: :+1:

9 Likes