تالار زبانشناس

گرامر,حال کامل

لطفا زمان فعل جمله را مشخص کنید.چرا been اضافه شده؟
But he has been exposed to poisonous radiation towic.


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

3 Likes

انواع زمان ها در زبان انگلیسی

5 Likes

سلام
لطفا این تاپیک رومطالعه بفرمایید

4 Likes

سلام،کارتون عالیه،مشکل زمانهارو برام حل کردید.سپاس .:ok_hand::ok_hand::ok_hand::pray:

3 Likes

سلام
خداراشکر خوشحال شدم

4 Likes

حال ساده در زبان انگلیسی (present tense + common aspect)

Affirmative1

فرمول ساخت : (( … + فعل ساده + فاعل ))

  • در حال ساده برای سوم شخص (he/ she/ it) یک ‘s’ به انتهای فعل اضافه میشود .

I/ You/ We/ They work in a bank.
He/ She works in a bank

Negative1برای منفی کردن : شکل ساده فعل + don’t/ doesn’t + فاعل

I/ You/ We/ They don’t (do not) work.
He/ She/ It doesn’t (does not) work.

Interrogative1

برای سوالی کردن : شکل ساده فعل + فاعل + do/does + کلمه پرسشی

Where do I/ you/we/they work?
Where does he/ she work?

نکات مهم حال ساده :

  • نکته : در زمان حال ساده به انتهاي فعل سوم شخص مفرد در حالت كلي s -مي افزاييم .

  • نكته : در افعالي كه به sh , -ch , -z , -s , -o , -x -ختم مي شوند ، به جاي s -بايد es -اضافه كنيم.

مثال : studies

  • نكته : افعال ي كه به y -ختم مي شوند و قبل از y ي ك حرف بي صدا قرار دارد ، به هنگام افزوده شدن s ، -حرف y به i تبدیل مي شود و سپس es -اضافه مي شود.
  • زمان حال ساده برا ي اشاره به كاري كه به صورت عادت و يا تكرار انجام ميپذيرد به كار مي رود. در این كاربرد ، قیدهای
    تكرار كمك كننده هستند .

Never – scarcely- rarely- occasionally- sometimes-often- usually – always

  • همچنين كلمات و قيود ديگري كه به نحوي به تكرار دلالت كنند ، مي توانند با اين زمان همراه شوند. براي مثال تركيبات every با يك اسمِ زمان از اين دسته است .

  • دقت كنيد كه زمان حال ساده پس از كلمات ربط زماني مانند when (وقتيكه )، until ( تا ) , till (تا ) ,after ( پس از) ، before (قبل از )، as soon as (به مجرد اينكه ) و غيره براي اشاره به زمان آينده به كار مي رود .

مثال : من مي مانم تا او بيايد ( او در آينده خواهد آمد )………. I stay here until he comes

2 Likes

سلام
فک کنم سئوال درباره حال کامل بوده نه حال ساده🙄

2 Likes

سلام،بله همینطوره.البته جوابم رو پیدا کر دم .مچکرم.

3 Likes