تالار زبانشناس

چرا برای مفرد از they استفاده شده؟

به این جمله دقت کنید:
No- one looks good when they are eating spaghetti.
مگه no-one و کلمات این چنینی مفرد نیستن؟ چرا بعد از when از they استفاده شده؟ چرا از he or she استفاده نشده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Dress to Impress» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۹»)

به نکته ی خوبی اشاره کردین

به این مورد میگن they مفرد که در لینک زیر توضیح داده شده. برای مواقعی خوبه که ما جنسیت فرد رو نمیدونیم یا به هر دلیلی میخوایم از جنسیت خنثی استفاده کنیم.

1 Likes