تالار زبانشناس

اشتباه در ترجمه جمله? what's today در کتاب داستان های مصور صوتی کتاب cavecat the Pete

درود بر همه،
بنظرم در درس
cavecat the Pete جمله" ?what’s today" ترجمه شده:"امروز چند شنبه است؟
بنظر این ترجمه اشتباه باشه
چراکه بنظر میاد ترجمه : امروز چه خبره؟ یا امروز چی هست؟درست باشه
چراکه pete در جواب این سئوال میگه همه دایناسورها تو محوطه پیک نیک می‌خواهند باشند
شاد و پیروز باشین

2 Likes