تالار زبانشناس

معنیwas going to be و ساختارش

Its destination was going to be New York


این تاپیک مربوط به کتاب« جعبه دراز » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

3 Likes

در اینجا این جوری ترجمه می شه که : مقصدش قرار بود نیویورک باشه

was/were + going to + VERB
این ساختار جزو ساختار های آینده در گذشته طبقه بندی می شه
وقتی شما در گذشته می دونید اتفاقی قرار در آینده بیافته از این ساختار استفاده کنین ( يک هدف ، يک قرار و … که از قبل قرارش گذاشته شده ) مثلا :

I knew you were going to go to the party.
من می دونستم که تو قرار بود به مهمانی بری ( من می دونستم که تو به مهمونی می رفتی )

9 Likes

His or her Destination

4 Likes

فکر کنم its برای اشیاء هستش ، آیا اشتباه میکنم؟

4 Likes

Please help me with your sentence

2 Likes

درسته که Its برای اشیا به کاربرده می شه ولی جمله ی زیر کاملا درسته

چون ما که نمی دونیم به چه چیزی اشاره شده می تونه به مقصد قطار ، هواپیما و … اشاره شده باشه يا حتی به مقصد يک بلیط اشاره کنه

5 Likes

Mabe a letter or a baggage?!
Something is have a address on it ?!

3 Likes

maybe a letter or a baggage

Something which has an address on it

بله اگر هر کدوم از اینها باشه باید از Its استفاده بشه

6 Likes

بله
تو داستان داشت در مورد یه کشتی صحبت میکرد که قرار بود مقصدش نیویورک باشه

4 Likes

Thank you dear gandom or Dorsa confirmed

2 Likes

Ok so that’s about a ship destination.
Thank you for your help

4 Likes

سپاسگزارم گلم :smiling_face_with_three_hearts: :revolving_hearts: :two_hearts:

5 Likes

was/were going to زمانی استفاده میشه که در گذشته قرار بوده یه کاری انجام بشه ولی نشده در نتیجه این قطار یا هرچی قرار بوده مقصدش نیویورک باشه ولی احتمالا عوض شده حالا چون من داستان رو نخوندم نمی تونم دقیق تر بگم ولی مثلا وقتی میگم I was going to help my sister with her homework یعنی قرار بود به خواهرم تو تکالیفش کمک کنم ولی نتونستم.

@reyhaneh58

4 Likes