معنیwas going to be و ساختارش

Its destination was going to be New York


این تاپیک مربوط به کتاب« جعبه دراز » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

3 پسندیده

در اینجا این جوری ترجمه می شه که : مقصدش قرار بود نیویورک باشه

was/were + going to + VERB
این ساختار جزو ساختار های آینده در گذشته طبقه بندی می شه
وقتی شما در گذشته می دونید اتفاقی قرار در آینده بیافته از این ساختار استفاده کنین ( يک هدف ، يک قرار و … که از قبل قرارش گذاشته شده ) مثلا :

I knew you were going to go to the party.
من می دونستم که تو قرار بود به مهمانی بری ( من می دونستم که تو به مهمونی می رفتی )

10 پسندیده

His or her Destination

4 پسندیده

فکر کنم its برای اشیاء هستش ، آیا اشتباه میکنم؟

4 پسندیده

Please help me with your sentence

2 پسندیده

درسته که Its برای اشیا به کاربرده می شه ولی جمله ی زیر کاملا درسته

چون ما که نمی دونیم به چه چیزی اشاره شده می تونه به مقصد قطار ، هواپیما و … اشاره شده باشه يا حتی به مقصد يک بلیط اشاره کنه

6 پسندیده

Mabe a letter or a baggage?!
Something is have a address on it ?!

3 پسندیده

maybe a letter or a baggage

Something which has an address on it

بله اگر هر کدوم از اینها باشه باید از Its استفاده بشه

6 پسندیده

بله
تو داستان داشت در مورد یه کشتی صحبت میکرد که قرار بود مقصدش نیویورک باشه

4 پسندیده

Thank you dear gandom or Dorsa confirmed

2 پسندیده

Ok so that’s about a ship destination.
Thank you for your help

4 پسندیده

سپاسگزارم گلم :smiling_face_with_three_hearts: :revolving_hearts: :two_hearts:

5 پسندیده

was/were going to زمانی استفاده میشه که در گذشته قرار بوده یه کاری انجام بشه ولی نشده در نتیجه این قطار یا هرچی قرار بوده مقصدش نیویورک باشه ولی احتمالا عوض شده حالا چون من داستان رو نخوندم نمی تونم دقیق تر بگم ولی مثلا وقتی میگم I was going to help my sister with her homework یعنی قرار بود به خواهرم تو تکالیفش کمک کنم ولی نتونستم.

@reyhaneh58

4 پسندیده