تالار زبانشناس

درخواست کتاب تاریخ فلسفه غرب راسل

سلام، میخواستم درخواست کنم فایل تاریخ فلسفه غرب راسل رو به اپلیکیشن اضاف کنید، هم فایل صوتی داره، هم متنش موجوده. خوندنش با نرم افزار شما لذتبخش تره.

2 Likes

A post was merged into an existing topic: تاپیک درخواست کتاب برای اپلیکیشن زیبوک