تالار زبانشناس

معنی کلمه what در عبارت زیر چیست؟

So that’s basically what a primer does
پس اساسا این کاریه که پرایمر میکنه
Whatاینجا ب معنی کار هست؟


این+تاپیک+مربوط+به+«+محصولات+آرایشی+پوست±+قسمت+اول+»+در+نرم‌افزار++«زبانشناس»++است. :+«+انگلیسی+با+الهام+»+:+«+آرایش+»+

3 Likes

سلام دوست عزیز اینجا what دو جمله رو به هم مرتبط و وصل میکنه و به معنی که هستش

این لینک رو هم مطالعه کنین کمک کننده است

3 Likes

What
اینجا یعنی:
آنچه که