تالار زبانشناس

Into or inside?

چه زمانی باید از into استفاده کنیم چه زمانی از inside ؟ آیا فرقی باهم دارند؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی حمله موجودات فضایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

2 Likes

سلام وقت بخیر.
into میشه به سمت داخل چیزی، به سمت درون چیزی، بعضی وقتا «در» معنی میشه تو فارسی ولی هیچوقت تنها به ترجمه فارسی اکتفا نکنین.
inside میشه درون چیزی، داخل چیزی.
میشه گفت into بیشتر به عمل وارد شدن و به سمت وارد شدن رفتن تاکید داره، اما inside به خود فضای داخلی.
مثلا:
I’m inside the room
اینجا میگیم که من داخل اتاق هستم، تاکیدمون به فضای داخلی اون مکان (در اینجا آشپزخونه) هست
I’m going into the room
دارم به اتاق وارد میشم
I pushed him into the room
هلش دادم داخل اتاق

اینجا به عمل وارد شدن و ابتدای ورود تاکید داریم.

مشکل از ترجمه ی فارسیه که مارو به اشتباه میندازه. باید به استفاده ی انگلیسی بیشتر توجه کنیم.

3 Likes