تالار زبانشناس

🔶داستان مکبث : sleep یا asleep?

تو جمله " when Duncan is asleep…" چرا sleep بصورت asleep نوشته شده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام

Sleep
فعل هستش
ولی
asleep
صفت هستش به معنای خوابیده

She is asleep
اون خوابیده

اگه بگید she is sleep غلطه

12 Likes