تالار زبانشناس

مثال‌هایی از اصطلاحات عامیانه انگلیسی مدرن 💎

سلام عصر همه دوستان بخیر :hugs:

1- Should be so lucky خیلی خوش شانسی
2- what the heck
به قول ما ایرانی ها ، به جهنم برو انجامش بده

3- Damn it/you etc لعنت به تو

4- Butterflies are staying to flap around in my tummy
انگار که دارند در دلم رخت می شورند

5- Can do Something with your eyes shut/ closed
آن قدر مهارت داره که به قول ما با یک چشم بهم زدن این
کار رو میکنه
‌‌‌

8 Likes

خواهش می کنم :tulip::tulip::tulip:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌

3 Likes

سلام . اینجا چند تا کلمه آوردم که میتونید از اون ها به عنوان ناراحت یا همون sad استفاده کنید . امیدوارم لذت ببرید .
422128701_143941

9 Likes

ممنون دوستان بابت مطالب مفید و دوست داشتنی تون :rose:

5 Likes

چند اصطلاح کاربردی با under
‏🍃under study
:shamrock:مورد بررسی و مطالعه
‏🍂under condition
:shamrock:تحت شرايط
‏🍃under pressure
:shamrock:تحت فشار
‏🍂under observation
:shamrock:تحت نظارت
‏🍃under close observation
:shamrock:تحت نظارت شديد
‏🍂under influence
:shamrock:زير نفوذ
‏🍃under impression
:shamrock:تحت تاثير
‏🍂under construction
:shamrock:در دست ساخت
‏🍃under discussion
:shamrock:تحت بررسى
‏🍂under control
:shamrock:تحت کنترل
‏🍃under education
:shamrock:تحت تعليم
‏🍂under supervision
:shamrock:تحت نظارت
‏🍃under protection
:shamrock:تحت مراقبت
‏🍂under police protection
:shamrock: تحت مراقبت پليس
‏🍃under heavy police protection
:shamrock:تحت مراقبت شديد پليس

8 Likes

چند تا اصطلاح مفيد و كاربردي

:fallen_leaf:Upset the applecart

:leaves:خراب کاري کردن،گند زدن به کاري

:fallen_leaf:Jump down someone’s throat

:leaves:به کسي پريدن،پاچه کسي را گرفتن

:fallen_leaf:Flow with the tide

:leaves:با ديگران راه آمدن،با ديگران کنار آمدن

:fallen_leaf:Iron things out

:leaves:گره از مشکلي باز کردن

6 Likes

#Idioms
:white_check_mark: اصطلاحات رایج و کاربردی

:cry:My mind went blank.

چیزی یادم نمیاد.

:anguished:It’s insane!

مسخره (احمقانه) است.

:v:🏻Two days in a row.

دو روز پشت سر هم.

:zipper_mouth_face:Mum’s the word!

صدات در نیاد .

:wink:You can count on me.
:slight_smile:I got your back.

میتونی رو من حساب کنی.

:heart_eyes:Long time no see.

خیلی وقته همدیگرو ندیدیم.

:triumph:The devil, is in the details.

سختی کار در جزئیاتش است.

:unamused:Don’t take it personally!

به خودت نگیر۰

8 Likes

Hello guys :wink:
We 're going to have some beautiful idioms:
1.I cherish you عزیزمی😍
2.I am who I am من همین ام که هستم :relieved:
3.we’re dead بیچاره شدیم :scream:
4.cout me out دور من و خط بکش😡
5.If I say so my self تعریف از خود نباشه :smiling_face_with_three_hearts:
6.hey bulky گنده بک :joy::joy::joy:
7.touch wood بزنم به تخته :nazar_amulet:
Hope to enjoy :grin::joy:

7 Likes

#Idioms
#Speaking

:white_check_mark: اصطلاحات رایج و کاربردی

:cry:My mind went blank.

چیزی یادم نمیاد.

:anguished:It’s insane!

مسخره (احمقانه) است.

:v:🏻Two days in a row.

دو روز پشت سر هم.

:zipper_mouth_face:Mum’s the word!

صدات در نیاد .

:wink:You can count on me.
:slight_smile:I got your back.

میتونی رو من حساب کنی.

:heart_eyes:Long time no see.

خیلی وقته همدیگرو ندیدیم.

:triumph:The devil, is in the details.

سختی کار در جزئیاتش است.

:unamused:Don’t take it personally!

به خودت نگیر۰

6 Likes