تالار زبانشناس

معنی looked up

در جمله زیر معنی looked up چیست؟
The villagers looked up from their work.

======================
این تاپیک مربوط به درس «چوپان دروغگو» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

2 Likes

میشه اهالی دهکده دست از کارشون کشیدن

8 Likes

Looked up
ینی دست کشیدن؟
یا اینجا این معنی رو میده؟

2 Likes

نه همه جاها

این جا مفهوم دست کشیدن میده

4 Likes

اگه بعد از look up حرف اضافه from بیاد میشه دست کشیدن از…
ولی اگه بعدش حروف اضافه دیگه بیاد معنیش فرق می‌کنه. مثلا اگه بعدش to بیاد و بشه look up to… معنیش احترام گذاشتن به… میشه.

10 Likes