تالار زبانشناس

معنی pussycat چیست؟

معمولا خطاب به آدم های های ترسو این کلمه رو میگن
یک نوع گربه هم هست

4 Likes

این عبارت رو به یک نوع گربه ی ملوس فکر کنم بگن. میگه بالشت براش مثل یک گربه ی ملوس گرم و نرم میشه.

8 Likes