تالار زبانشناس

Began..........,,,,,

beganبا beginچه فرقی دارن ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سلطان پرندگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

سلام began زمان گذشته begin است

3 Likes