تالار زبانشناس

ميخام اگہ بشہ ی ھم سطح پیدا کنم با ھم بریم جلو

سلام خدمت كاربراي محترم ببخشين ميخاستم ببينم كسي اينجا هس كه سطحش مث من پایین باشہ۔۔اگہ کسی ھس خوشحال ميشم با هاش اشنا بشم برا اين كه
باهم پیش بریم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

این لینک رو ببینین دوست خوبم

1 Likes