تالار زبانشناس

دوسته پایه

اینجا کسی هست که پایه من باشه برای زبان خوندن.ینی نزاره من تنبلی کنم

4 Likes

درود بر شما بانو

من اینترمدیت هستم اگه شما روی مرد یا زن بودن حساسیت ندارید، من با افتخار در خدمتم.

2 Likes

این تاپیک رو ببینین دوست خوبم

2 Likes