تالار زبانشناس

What is paid employment?

سلام
معنی paid employment چیه؟

کلمه employment که میشه استخدام ولی paid employment من نشنیدم! چون طبیعتا استخدام در قبال دستمزد هست!

البته شاید اینجا paid employment معنی داشته باشه چون دیدیم و شنیدیم ملت استخدام کنن اما هیچ پولی ندن :rofl:

1 Likes

درسته چنتا از آشناهام همینجوری سر کارند.
برگردیم به انگلیسی:
جمله ای که این توش به کار رفته اینه:
in this work-centred culture of ours a proper job means paid employment

بله همون استخدام پولی منظورشه.

1 Likes