تالار زبانشناس

چرا فعل go , es گرفته؟

چرا فعل go در جمله Viola goes to her house , es گرفته؟در چه صورتی فعل es میگیره یا ing


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

سلام، این تاپیک رو مطالعه کنید:

5 Likes

سلام برای اینکه ویولت یک نفر هست و سوم شخصه .او. درنتیجه فعل بعد از سوم شخص sو یا ،es میگیره

5 Likes

ممنونم :blush:[quote=“liana5, post:1, topic:46434, full:true”]
چرا فعل go در جمله Viola goes to her house , es گرفته؟در چه صورتی فعل es میگیره یا ing


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل:

4 Likes

سلام. همونطور که دوستان هم گفتن، این قانون در اینجا برای فعل believe توضیح داده شده. برای go هم همونه. منتها چون go به o ختم شده، برای نوشتن و تلفظ راحت تر، e هم اضافه شده

6 Likes

سلام نه منظورم همین بود وممنونم متوجه شدم

:blush:

`

5 Likes

سلام چون دراینجا زمان حال ساده ست برای همین فعل s یا es میگیره ویکی ازنکته های گرامری اینه که اگرآخرفعل ss,ch,sh,x,o باشدفعل es میگیردودراینجا go حرف آخرش o دارد پس به صورت goes نوشته می شه.

4 Likes

ممنون استاد گرامی بابت کمک های همیشگیتون :books: :rose:

3 Likes

ممنونم از توجهتون فاطمه ی عزیزم :heart::rose::two_hearts:

3 Likes