درس مرد گرگی

Only after he finishes eating will he let the other wolves eat.
چرا در ابن جمله گفته شده will he let؟
چرا he will let گفته نشده و حالت سوالی داره؟


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

2 پسندیده

سلام وقت بخیر، به خاطر آورده شدن only after در اول جمله هست که دلیلش هم تاکید بیشتر بوده.
اینجارو ببینین کمک میکنه اگر بازم سوالی بود بپرسین حتما:

4 پسندیده