تالار زبانشناس

معنی عبارت floating on cloud nine

معنی جمله زیر چیست?
I could be floating on cloud nine for some time.

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Birthday by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۸»)

cloud 9 یک اصطلاح هست که نشان دهنده ی فرط خوشحالی و شعف میشه.
to be floating on cloud nine میتونیم بگیم یعنی از خوشحالی در پوست خود نگنجیدن فارسی خودمون میشه.

3 Likes