تالار زبانشناس

In order to یعنی چی

تو دیکشنری دیدم اما معنی دقیقش رو متوجه نشدم


این تاپیک مربوط به « واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب دوم » : « لاک پشت زرنگ »

2 Likes

خب ترجمه کلی و نسبتا دقیقش میشه"به این منظور",“به منظور اینکه” یا ساده تر بخوایم بگیم, “برای اینکه
مثال:” she exercises “in order to” keep herself in a good shape. که ترجمه اش میشه:او تمرین میکنه"که" یا “برای اینکه” بدنشو رو فرم نگهداره.
ولی خب ممکنه معانی متفاوت تری در همین حدود ها داشته باشه که بستگی به context مورد مطالعه شما داره! :smiley:

6 Likes

Thanks :star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck::star_struck:[quote=“Mohammad_Omidianrc, post:2, topic:48803, full:true”]
خب ترجمه کلی و نسبتا دقیقش میشه"به این منظور",“به منظور اینکه” یا ساده تر بخوایم بگیم, “برای اینکه
مثال:” she exercises “in order to” keep herself in a good shape. که ترجمه اش میشه:او تمرین میکنه"که" یا “برای اینکه” بدنشو رو فرم نگهداره.
ولی خب ممکنه معانی متفاوت تری در همین حدود ها داشته باشه که بستگی به context مورد مطالعه شما داره! :smiley:
[/quote]

3 Likes