تالار زبانشناس

سلام معنی one way چیه

"Is it the green one way up there

1 Likes

چون همه جمله رو نمیدونم فقط یه معنی کلی رو میگم
Way up
هم بمعنی بالاها میشه هم ترفیع
Way
واسه تأکید بیشتر میاد
Up
هم میتونه معنی فاصله رو بده یا یه مکانی

2 Likes

Way در لغت به معنای با راه و روش و متد هستش, اما گاهی برای تاکید بیشتر قبل از یک لغت دیگر استفاده میشه که روی معنای اون. لغت تاکید داره و شدت اون صفت رو افزایش میده
به این صورت:
Far:دور
Way far:خیلی/بسیار دور

حالا با توجه به این موضوع و اینکه کل متن رو در اختیار نداریم میشه جمله شمارو که یک جمله ی پرسشی هستش رو اینجوری ترجمه کرد:
(داره در مورد یه چیز سبز رنگ که احتمالا توی یک ارتفاع زیادی قرار گرفته صحبت میشه)
ترجمه :همون سبز رنگ است که اون بالا بالا هاست؟!

3 Likes

جمله قبل و بعدش بود بهتر متوجه میشدیم.ولی اینجور باید باشه:
Is it
the green one
way up there?
اون سبزه که خیلی اون بالاست؟

2 Likes