تالار زبانشناس

Mummy duck

Mummy duck در داستان جوجه اردک زشت چرا اردک مادر معنی شده؟
درحالیکه mummy معنی جسد مومیایی هست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

به احتمال زیاد یک اشتباه تایپی ساده بوده, همین, mummy, بجایmommy😁

1 Likes

هر دو صورت mommy و mummy درست هستن. mommy شکل امریکن اون و رایج‌تر و mummy نوشتار بریتیش اونه. از اونجایی که این درس لهجه‌ش بریتیش هست، طبق لهجه، نوشتارش هم به همین صورت شده

4 Likes