تالار زبانشناس

As well as این چرا دو تا اازز خودت


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

ببینید, این چیزی که شماره اشاره کردید یک ساختار هستش به این صورتas…as و در جای خالی یک صفت قرار میگیره و برای بیان یک شباهت و یا وجه اشتراک دو چیز کاربرد داره, مثال میزنم : Lora is “as pretty as” her sister که ترجمه اش میشه"لورا به اندازه خواهرش زیباست. یا مثال دیگر:

The man standing there is as tall as my husband
ترجمه:مردی که اونجا وایساده به بلند قدی(هم قد) شوهر منه!

و یا ممکنه هر صفتی جایگزین بشه و نشون دهنده ی وجه اشتراک دو چیز و هم سطح بودن دو چیز از لحاظ یک خصوصیت واحد هست. :wink:

3 Likes