تالار زبانشناس

ساختاررر جمله

سلام اینجا having +pp چه ساختاری رو نشون میده و چطوری معنی میشه؟

He felt enormously happy, not only for having escaped the lynx, but also at having made so many friends in the forest


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش سخاوتمند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes

سلام اینجارو نگاا بکنید.