تالار زبانشناس

Hello, I am looking for a partner in other to speak English.09151540251


این تاپیک مربوط به دوره« داستان های واقعی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.

Actually i need too but here

1 Likes

این لینک رو ببینین دوست خوبم