تالار زبانشناس

نحوه ی مطالعه کتاب های ۴۰۰۰ لغت ضروری

ایا این کتاب ها را باید مثل سایر منابع زبانشناس خوند یا میتوان با یک بار خواندن از طریق لایتنر تثبیت کرد یا باید با تکرار زیار بخوانی

1 Likes

این لینک رو ببینین دوست خوبم

4 Likes