Little red ridding hood

Little red ridding hood
0.0 0

#1

چه جوری little red ridding hood شده شنل قرمزی؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شنل قرمزی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

دلیل اصلی این بوده که چون همه این داستان رو با شنل قرمزی میشناسن.

اما معنیش هم تفاوت زیادی نداره

little = کوچک
red = قرمز
riding hood = شنل (در اصل لباسی که قبلا خانومها در رفت و آمد ها میپوشیدن)