تالار زبانشناس

ترجمه متون

وقتی وارد درسی میشین با استفاده از گزینه ی “فا” در نوار ابزار بالای درس به ترجمه دسترسی پیدا میکنین.

1 Likes