تالار زبانشناس

عواقب نادیده گرفتن «برنامه ریزی» و «بررسی منابع» برای زبان آموزان

عموم زبان آموزان مایلند کار با منابع را فورا شروع کنند و بروند روی اصل مطلب. در طول مسیر هم اصرار دارند که با محاسبه ی ساعات مطالعه، بر بالا بردن آن تمرکز کنند.
اما به نظر می رسد:
اگر تمام فعالیت های مان را ثبت و آمارگیری کنیم، بهتر می توانیم ساعات مطالعه مان را بالا ببریم. بدین ترتیب که بخش های کم اهمیت برنامه مان را بیابیم. بخش هایی که پیش از این حتی فکرش را هم نمی کردیم که چه بخشی از وقت روزانه مان را می گیرد.
در جهت خلاصه گویی، از توضیحات بیشتر صرف نظر کرده و نکات زیر پیشنهاد می شود:

۱. باید زمانی برای ثبت و آمارگیری فعالیت های روزانه صرف شود.

۲. :red_circle: این زمان باید جزو زمان درس خواندن محاسبه شود.
این تکنیک باعث می شود که افراد با شوق به آن بپردازند و اهمیت آن را کم ندانند.

۳. برای ثبت کل فعالیت های روزانه و آمارگیری از آنها اپ Study Checker پیشنهاد می شود. لینک معرفی این اپ در زیر این مطلب آورده شده است.

۴. باید برای بررسی منابعی که دیگران پیشنهاد می کنند وقت گذاشت و به دقت آنها را بررسی کرد.
گاهی این منابع فرصت های فوق العاده ای در اختیار ما می گذارند. اما انسان ها ذاتا در مقابل تغییر مقاومت می کنند.
گاهی افراد خیلی زود و بی دلیل اعتماد می کنند. ما ذاتا کمی تنبل هستیم و مایل نیستیم که زحمت بررسی و تصمیم گیری را به خودمان بدهیم.

۵. :red_circle: باید وقتی که برای بررسی منابع صرف می کنیم را جزو زمان مطالعه محسوب کنیم.
این تکنیک باعث می شود که افراد با شوق به آن بپردازند و اهمیت آن را کم ندانند.

در زیر لیستی از برنامه ی مطالعه ی یک زبان آموز آورده شده است. همان طور که پیشنهاد شد، زمان برنامه ریزی و بررسی منابع، جزو زمان مطالعه و حتی در بالای لیست قرار گرفته است.

21 Likes

من وصل کردم عالی است مرسی

2 Likes

عالی مثل همیشه هرچند مطلب قدیمی است اما موضوع مهمی است :rose::rose:

1 Likes