تالار زبانشناس

معنی واژه stereotype چیه ؟

A jock is basically a stereotype of a young athlete who is not very good at school, doesn’t get good grades, maybe not even very smart at all, and is only good at playing sports.


این تاپیک مربوط به درس« واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان » فصل: « دوستی‌های بعید »

این لینک رو ببینین دوست خوبم

2 Likes

خیلی ممنونم . تشکر :pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray:

1 Likes