What's lying mean in here

What's lying mean in here
0.0 0

#1

اینجا lying معنی‌ش چی میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «خرگوش سخاوتمند» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

لطفا جمله ی مورد نظر رو هم قرار بدین.


#3

he didn’t realise that a lynx was lying in wait for him.
اگه منظور تو جمله بالاست ،که یعنی دراز کشیدن
البته ترجمه خوددرس بهتر
بازم اینطوری هم میشه ترجمه کرد:
دراز کشیده بود و منتظر بود که خرگوشو شکار کنه