ارزیابی دوره vip آقای ای جی هوگ

ارزیابی دوره vip آقای ای جی هوگ
none 4.782051282051282 78

دوره خیلی خوبه ولی به ترتیب اصلی اصلا نیس
بذاری رو ترتیب آسان به سخت ترتیبش درست‌تره

ترجمه هارو کامل کنید لطفاااااااااااا