ترجمه متن و معنی drip

I know it can be tempting to extend the drip as much as possible; it’s essential to get some rest in your own bed for at least one night

لطفا ترجمه کنید.
Drip به چه معناست


این تاپیک مربوط به درس« بعد از تعطیلات چه کنیم؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « همین حالا انگلیسی صحبت کن! »

1 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: