تالار زبانشناس

ترجمه غلط در اول داستان

Hello, today we’re going to hear about Gene, who wants a new job. This is story sixteen.

سلام، امروز ما می‌خواهیم درباره جین کسی که یک شغل جدید می‌خواهد صحبت کنیم. این داستان شانزدهم است.

امروز ما قصد داریم در مورد جین کسی که یک شغل جدید میخواهد بشنویم.


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 16- جین شغل جدید می‌خواهد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

در این تاپیک مطرح کنین لطفا. اگر هم اشکالی دیدین که مطمئن بودین میتونین خودتون در ویرایش مشارکت کنین و اگر درست بپد بعد از تایید کارشناس، تغییری که دادین اعمال میشه

5 Likes

درسته دوست خوبم ترجمه …ترجمه شما روان تر هست اما ترجمه اصلی هم موردی نداره

3 Likes