ارزیابی شما از دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»

ارزیابی شما از دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»
none 4.416666666666667 48

عالی

عالی هست،اینکه درسها ترجمه فارسی داره وترجمه وتلفظ لغات رو خیلی راحت میشه پیدا کرد خیلی خوب هست، و داستان ها هم برایم جالبه ،من بیش از یک ساله درسها رو بصورت تفریحی میخونم و از مجریان و اوامل برنامه سپاسگزارم.

اگر آزمون اضافه کنید خیلی خوب میشه

Perfect

ای کاش با کتاب اصلی منطبق بود و میتونستیم هردو رو همزمان جلو ببریم

عالی