تالار زبانشناس

معنی عبارت purr like a pussycat

سلام
معنی عبارت purr like a pussycat چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

در تاپیک زیر توضیح دادم

1 Likes