یادگیری و آموزش زبان

من تازه میخوام زبان یاد بگیرم و روز اولمه ک این برنامه رو دارم هیچیم زبان بلد نیستم نمیدونم از کجا شروع کنم میشه کمکم کنی

1 پسندیده
9 پسندیده