دوباره شروع کن

من میدونم که نمیتونم!

حرف خیلی از شما، حتی قبل از شروع انجام یه کاری، قبل از اینکه براش تلاش کنید همینه! “من نمیتونم این کارو انجام بدم.”

جواب من به شما اینه: اگه هدفی تو ذهنته، اگه رویایی داری، اگه میخوای زبان یاد بگیری اما فکر میکنی استعداد نداری، افکار منفی رو متوقف کن و شروع کن به تلاش کردن.

تو ویدئوی امروز یه داستان براتون تعریف میکنیم. تو این داستان شما اون کوسه‌ای هستید که طعمه جلوتونه اما برای داشتنش تلاشی نمیکنید.
اگه تو همچین شرایطی هستی، ویدئوی زیر رو از دست نده.

ویدئو