چالش شدت 1401 💎

سلام شب بخیر :night_with_stars:

تنها مانده ام. …


تنها … تنها.

3 پسندیده

چرا تنهایی؟

2 پسندیده

معلومه

فصل پاییز در اینجا فعالیت خیلی کم رنگ میشه

1 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars::night_with_stars: / روز بخیر :sunrise_over_mountains::sunrise:


2 پسندیده

سلام شب بخیر :night_with_stars:


2 پسندیده

سلام دوستان امید دارم ک خوبید


2 پسندیده

سلام شب بخیر :night_with_stars:


2 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars::night_with_stars:


2 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:


1 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:


1 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:


2 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:


4 پسندیده

سلام
جمعه ۴ آذر

4 پسندیده

سلام بهمگی خدا یاورتون


5 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:


5 پسندیده

سلام
شنبه ۵ آذر

5 پسندیده

سلام

الان خوبی ؟

3 پسندیده

سلام
یکشنبه ۶ آذر

Sunday 27 November

4 پسندیده

سلام برادر علی

تنها ماندم :pensive:


3 پسندیده

سلام
یکشنبه ۶ آذر
خیلی وقت بود درست و حسابی زبان کار نکرده بودم
بیشتر مرور میکنم و شنیداری کار میکنم
لایتتر رو فعلا استارت نزدم

3 پسندیده