استفاده your به جای you are

سلام یک سوال داشتم.you به معنای تو و are به معنای هست. youareبه معنای تو هستی .ولی چرا تو مکالمه واسه your میگیم شما .یا تو .چرا نمیگیم توهست


این تاپیک مربوط به درس «خانواده» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

این لینک رو در این مورد ببینین دوست خوبم

2 پسندیده